• Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys

  Potilaan itsemääräämisoikeus synnyttäjän oikeutena

  Synnytysväkivalta (engl. obstetric violence) on maailmalla vakiintunut termi. Sillä tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa synnytäjä kohtaa institutionaalista väkivaltaa synnytystilanteessa hoitohenkilökunnan taholta. Synnytysväkivallan ilmenemismuotoja ovat esim. synnyttäjän itsemääräämisoikeuden loukkaaminen suorittamalla toimenpiteitä vastoin synnyttäjän tahtoa tai pakottamalla hänet fyysisesti toimenpiteisiin esimerkiksi kiinni pitämällä. Synnytysväkivalta voi ilmetä myös henkisenä väkivaltana, jota voi olla esimerkiksi synnyttäjän pilkkaaminen tai vähättely. Harva varmasti on tullut ajatelleeksi, että synnytyksissä tapahtuu maailmanlaajuisesti todella paljon potilaan itsemääräämisoikeuden loukkauksia. Äkkiseltään voisi ajatella, että kysymyksessä olisi kolmansien maiden ongelma, mutta tosiasiassa synnytysväkivaltaa tapahtuu varsin laajassa mittakaavassa länsimaissa. Myös Suomessa. Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen perusoikeutena kuuluu kuitenkin kaikille, myös synnyttäjille. Itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa kaikessa terveyden- ja sairaanhoidon piirissä annettavassa hoidossa, eikä synnytys ole siitä…

 • Uncategorized

  Miten vapautua stressaavista ajatuksista raskausaikana?

  Kokemuksesta tiedän, että raskauden myötä elämäsi täyttyy läjästä uutta tietoa ja ohjeita, jota on todellakin saatavilla aivan joka puolella. Myös hyvää tarkoittavat kaverit ja läheiset mielellään jakavat sinulle ohjeita niin raskaudesta ja synnytyksestä, kuin vauvanhoidostakin. Kaikki tämä saatavilla oleva, usein ristiriitainen info, saa pään vähintäänkin pyörälle, jollei suorastaan sekaisin. Lisäksi mieli täyttyy helposti huolilla ja epäilyksillä. Ne saattavat olla raskauteen ja omaan kehoon liittyviä, talouteen liittyviä tai vauvan syntymän jälkeiseen pärjäämiseen liittyviä huolia. Sinulla saattaa lisäksi olla haasteita töissä ja jaksamisenkin kanssa voi olla niin ja näin. Raskaushormonit ja alkuraskauden mahdollinen väsymys ja pahoinvointi eivät myöskään auta asiaa. Kaikkein rauhallisin ja seesteisinkin äiti saattaa kokea paljon epävarmuuden, pelon ja ahdistuksen…

 • Hypnosynnytys,  Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys

  Miksi synnytys pelottaa?

  Oletko miettinyt, miksi synnytys pelottaa tai jännittää ja miten voisit valmistautua synnytykseen sekä henkisellä että fyysisellä tasolla? Lue eteenpäin, niin saat vastauksen kysymykseen. Suurin osa synnytysvalmennuksista keskittyy vain synnytyksen fyysiseen puoleen ja henkisen valmistautumisen tärkeyttä sivutaan vain epämääräisesti. Jos henkisestä valmentautumisesta puhutaan, jäävät kunnon työkalut kuitenkin puuttumaan. Sertifioituna Hypnosynnytysvalmennusvalmentajana tiedän, että synnytys vaatii ennen kaikkea henkistä valmentautumista ja synnyttäjä tarvitsee henkistä tukea synnytyksessä. Tällöin puuttuminen synnytyksen kulkuun lääketieteellisesti on yleensä tarpeetonta. Hypnosynnytysvalmennuksessa opit vaikuttamaan tietoisen mielesi kautta tiedostamattomaan mieleesi, joka edustaa noin 98 prosenttia ajattelustamme. Valjastamalla tiedostamaton mielesi avuksi synnytykseen valmistautuessasi, pystyt korjaamaan elämäsi aikana elokuvista ja tarinoista saamasi virheelliset uskomukset. Jos virheellisiä ydinuskomuksia, jotka saattavat olla esim. tämän tyyppisiä:…

 • Hypnosynnytys,  Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys

  Synnytystahto ei ole synnytystoive

  Tiesitkö, että sinulla on itsemääräämisoikeus synnytyksessäsi? Termi “synnytystoivelista” on kuitenkin vakiintunut synnyttäjien sekä sairaalahenkilökunnan kielenkäyttöön antaen virheellisen kuvan synnyttäjän asemasta. Kutsumalla synnyttäjän synnytystä koskevaa tahtoa synnytystoivelistaksi vesitetään tosiasiallisesti niin ammattilaisten kuin synnyttäjänkin omissa mielikuvissa synnyttäjän lakisääteistä itsemääräämisoikeutta. Itsemääräämisoikeus on perustuslain takaama perusoikeus ja se on kirjattu myös lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Synnyttäjä on synnytyksessä juridisesti potilaan asemassa. Synnytystahto auttaa sairaalahenkilökuntaa työskentelemään sinun ja kumppanisi kanssa kunnioittaen tahtoanne ja yhteistyössä kanssanne, sekä antamaan teille riittävästi tietoa päätöksentekonne tueksi. Tämä on hoitohenkilökunnan potilaslain mukainen velvollisuus siinäkin tapauksessa, että mitään synnytystahtoa ei ole laadittu, tai vaikka synnytystahto olisi harhaanjohtavasti otsikoitu synnytystoivelistaksi. Valitettavasti synnytystoivelista antaa hoitohenkilökunnallekin harhakuvan siitä, että synnyttäjä luovuttaisi osan itsemääräämisoikeuttaan…

 • wave rolling in pure clear sea
  Hypnosynnytys,  Hyvinvointi,  Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys

  Hypnoosi jokapäiväisessä elämässäni

  Jo ennen ensimmäisen lapseni syntymää olin kokeillut hypnoosia rentoutumisen välineenä ja opetellut itsehypnoositaitoja osana stressinhallintaa ja mm. valmistautuessani yliopistossa oikiksen tentteihin ja gradua kirjoittaessani. Valmistumisen jälkeen käytin itsehypnoosia lisätäkseni itsevarmuuttani työnhakuprosessissa. Loppujen lopuksi juuri tietoisuustaitojen kehittyminen mm. itsehypnoosin avulla kuitenkin johti siihen, että seurasin omaa kutsumustani ryhtyä yrittäjäksi sen sijaan, että olisin mennyt toiselle töihin. Itseasiassa olin käyttänyt hypnoosissakin käytettäviä visualisointitekniikoita jo yliopistoon hakiessani täysin intuitiivisesti, vaikka en koskaan vielä ollut kuullut visualisoinnin merkityksestä osana erilaisiin suorituksiin valmistautumista. Pääsykokeeseen valmistautuessani kuvittelin säännöllisesti hetkeä, jolloin sain valintakirjeen käteeni. Etenkin epäilyksen ja motivaation puutteen hetkinä tämä oli erityisen tehokasta, sillä olin edellisenä vuonna yliopistoon hakiessani kärsinyt uskonpuutteesta, joka yksinkertaisesti oli koitunut kohtalokseni…

 • baby face wile sleeping
  Hypnosynnytys,  Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys

  Miten hypnoosi liittyy synnytykseen?

  Aika ajoin minulta kysytään, mitä hypnoosilla ja synnyttämisellä on yhteistä ja miten hypnoosi liittyy synnytykseen. Vastaus on yllättävän yksinkertainen. Hypnoositila voidaan määritellä syvärentoutumisen tilaksi. Kyky vaipua hypnoositilaan on jokaisella ihmisellä ja itseasiassa jokainen meistä on hypnoositilassa useita kertoja päivässä. Esimerkiksi juuri ennen nukahtamista ja ennen heräämistä. Myös synnytyksessä tuo tila syntyy otollisissa olosuhteissa itsestään synnytyksen edetessä. Kun antaudumme synnytykselle ja sen rytmille, syntyy hypnoositila, jota synnyttämisen yhteydessä usein kutsutaan synnytyskuplaksi tai synnytysregressioksi. Synnytyskuplassa synnyttäjä on rentoutuneessa ja hyvin keskittyneessä tilassa, jossa tietoinen mieli väistyy taka-alalle ja mieli hiljenee keskittymään käsillä olevaan hetkeen. Tuossa tilassa synnyttäjä saattaa esim. osittain kadottaa ajantajunsa, jolloin synnytys saattaa tuntua lyhyemmältä, kuin mitä se todellisuudessa on.…

 • Uncategorized

  Maskuliininen energia ja synnytys

  Näin isänpäivän kunniaksi ajattelin jakaa hieman ajatuksia lapsen isän roolista synnytyksessä. Isän läsnäolo synnytyksessä on suhteellisen uusi ilmiö ja esim. silloin kun HypnoBirthing -menetelmän kehittäjä Marie Mongan synnytti omat lapsensa, ei isän ollut tavallista olla mukana synnytyksessä. Nykyään on enemmän tai vähemmän tavanomaista, että jos mitään isompaa estettä ei ole, niin lapsen isä on mukana synnytyksessä. Esim. Ina-May Gaskin on kuitenkin kirjoittanut siitä, että maskuliinisen energian tuomisen kanssa synnytystilanteeseen tulisi olla melko varovainen. Jotkut ovat jopa sitä mieltä, että synnytyksessä ei pitäisi olla mukana kuin naisia ja feminiinistä energiaa. Itse olen taipuvainen ajattelemaan, että synnytyksessä on hyvä olla edustettuna sekä maskuliininen että feminiininen energia. Onhan meissä kaikissa sukupuoleen katsomatta joka…

 • Uncategorized

  Positiivisten synnytyskertomusten voima

  Ihmisaivot on suunniteltu niin, että tarraudumme helpommin negatiivisiin kuin positiivisiin asioihin. Negatiiviset tapahtumat jättävät tutkimusten mukaan vahvemman muistijäljen aivoihin ja sen vuoksi esim. ihmisten välisessä kanssakäymisessä tarvitaan monin kerroin enemmän myönteisiä kuin kielteisiä kohtaamisia, jotta ihmissuhde pysyy terveellä pohjalla. Ns. negatiivinen vinouma, eli huomion automaattinen hakeutuminen kielteiseen, johtuu eloonjäämisvietistä. Eloonjäämisen kannalta on aikoinaan ollut tärkeää, ettei ihminen tiikerin kohdatessaan enää seuraavalla kerralla kävele samaa reittiä. Nykymaailmassa negatiivinen vinouma taas toimii usein itseämme vastaan ja pitää meidät jatkuvassa stressitilassa. Positiiviset asiat taas soljuvat läpi tajuntamme jättämättä sinne kovinkaan vahvaa jälkeä. Tällä tavalla aivot pikkuhiljaa suuntautuvat yhä enemmän ja enemmän kielteiseen. Aivoja voi kuitenkin kehittää huomioimalla enemmän positiivisia asioita ympärillään. Synnytys on…

 • Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys,  Vauva

  Hypnosynnytyskurssi synnytykseen valmistautumisen tukena

  Näinä aikoina moni pariskunta ja synnyttäjä joutuu miettimään jo tehdyt synnytyssuunnitelmat uusiksi synnytyssairaaloiden rajoitettua tukihenkilöiden läsnäoloa synnytyksissä ja neuvoloiden lakkautettua synnytysvalmennukset kokonaan. Koulutettuna hypnosynnytysvalmentajana (HypnoBirthing, Mongan Method) uskallan sanoa, että tämä epävarmuus aiheuttaa synnyttäjissä pelkoja, jotka saattavat helposti vaikuttaa epäedullisesti synnytyksen kulkuun. Yleisesti ottaen synnytyksessä tarvitaan harvemmin ulkopuolista puuttumista synnytyksen kulkuun, mutta henkinen ja emotionaalinen tuki synnyttäjälle on aina tärkeää ja sen saaminen voi olla ratkaiseva tekijä synnytyksen kulun kannalta. Nyt moni joutuu miettimään, mistä tämän tuen saa synnytyksen aikana ja synnytykseen liittyvät epävarmuustekijät saattavat pelottaa. Opettamallani hypnosynnytyskurssilla synnyttäjä oppii valjastamaan käyttöönsä omat sisäiset voimavaransa ja päästämään irti synnytykselle haitallisista peloista ja stressistä. Synnyttäjä valmistautuu synnytykseen kurssillani niin, että pystyy…

 • Uncategorized

  Onko synnytyksen jälkitarkastuksen sisätutkimus pakollinen?

  Tästä postauksesta tuli varsin pitkä, mutta koska olen koulutukseltani juristi, olen tottunut ruotimaan lainsäädäntöön liittyvät asiat juuriaan myöten. Kiitän siis kärsivällisyydestäsi. Jos olet nimittäin kiinnostunut siitä, onko sinulla velvollisuus osallistua sisätutkimukseen osana synnytyksenjälkeistä jälkitarkastusta, jotta sinä tai puolisosi saatte vanhempainrahaa KELAlta, kannattaa kuitenkin lukea eteenpäin. Mistä on kyse? Apulaisoikeusasiamies antoi elokuussa ratkaisun kanteluun tässä potilaan itsemääräämisoikeuden kannalta varsin merkittävässä asiassa. Asiasta uutisoi myös Helsingin Sanomat. Kantelu koski tilannetta, jossa kantelijalta oli kaavamaisesti edellytetty sisätutkimukseen osallistumista edellytyksenä jälkitarkastustodistuksen kirjoittamiselle. Jälkitarkastustodistus tulee pääsääntöisesti toimittaa KELAan, jotta vanhempainpäiväraha alkaa rullaamaan. Kanteluasiassa vuonna 2017 synnyttänyt kantelija oli katsonut, että häntä oli painostettu sisätutkimukseen loukaten näin hänen itsemääräämisoikeuttaan ja oikeuttaan koskemattomuuteen. Kantelija oli kieltäytynyt sisätutkimuksesta…

 • Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys

  Miten ehkäistä lapsen synnytyspelon syntymistä?

  Olen aikaisemmissa postauksissani sivunnut synnytyspelkoa aiheena. Synnytyspelko on hyvin yleistä ja yhä useampi nainen käy nykyään synnytyspelkopoliklinikalla raskauden aikana. Tämä postaus ei varsinaisesti ole kirjoitus synnytyspelosta, jonka aiheuttajien kirjo on moninaisempi kuin tässä kirjoituksessa esitellyt syyt. Tämä on kirjoitus ympäristön viestien aiheuttaman synnytyspelon ehkäisemisestä lapsien kohdalla. Siemen synnytyspelolle istutetaan useimmiten meihin jo varhaislapsuudessa. Saatamme esimerkiksi kuulla jo hyvin pienenä lapsena puolivahingossa äitien kahvipöytäkeskusteluja, joissa äidit vertailevat kivuliaita synnytyskokemuksiaan ja ”kilpailevat” siitä, kenellä on ollut kaikkein hankalin synnytys. Hankalista synnytyksistä kerrotaan sankaritarinoita. Ne, joiden synnytys on sujunut helposti, tai jopa kokenut sen voimaannuttavana kokemuksena, saattavat hävetä kertoa positiivisesta kokemuksestaan muille. Elokuvat, sarjat ja muu kuvamateriaali taas puskevat meille mielikuvaa siitä, että…