Synnytykseen valmistautuminen

 • Hypnosynnytys,  Synnytykseen valmistautuminen

  Tiesitkö, että sinulla on oikeus kieltäytyä käynnistyksestä?

  Synnyttäjä on juridisesti potilaan asemassa raskausaikana ja synnytyksessä, mikä tarkoittaa sitä, että potilaan itsemääräämisoikeus koskee myös synnyttäjää. Itsemääräämisoikeus yksinkertaistettuna tarkoittaa yksilön oikeutta määrätä itseensä liittyvistä asioista. Itsemääräämisoikeus ilmenee Suomen perustuslaista ja mm. Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, jota Suomi on sopimusvaltiona sitoutunut noudattamaan. Itsemääräämisoikeus on säädetty myös suoraan tavallisen lain tasolle potilaslakiin (785/1992),  ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon johtava periaate, jota tulee noudattaa niin synnytyksissä kuin missä tahansa muussakin terveydenhuollossa. Synnyttäjällä on oikeus päättää omasta kehostaan ja siihen kohdistuvista toimenpiteistä aivan samalla tavoin, kuin missä tahansa muussa terveydenhuollon piirissä toteutettavassa hoidossa. Synnyttäjää ei voida pakottaa käynnistykseen, kuten ei mihinkään muuhunkaan lääketieteelliseen toimenpiteeseen raskausaikana tai synnytyksessä. Kaikkiin toimenpiteisiin tulee olla synnyttäjän lupa. Potilasta…

 • Hypnosynnytys,  Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys

  Miksi synnytys pelottaa?

  Oletko miettinyt, miksi synnytys pelottaa tai jännittää ja miten voisit valmistautua synnytykseen sekä henkisellä että fyysisellä tasolla? Lue eteenpäin, niin saat vastauksen kysymykseen. Suurin osa synnytysvalmennuksista keskittyy vain synnytyksen fyysiseen puoleen ja henkisen valmistautumisen tärkeyttä sivutaan vain epämääräisesti. Jos henkisestä valmentautumisesta puhutaan, jäävät kunnon työkalut kuitenkin puuttumaan. Sertifioituna Hypnosynnytysvalmennusvalmentajana tiedän, että synnytys vaatii ennen kaikkea henkistä valmentautumista ja synnyttäjä tarvitsee henkistä tukea synnytyksessä. Tällöin puuttuminen synnytyksen kulkuun lääketieteellisesti on yleensä tarpeetonta. Hypnosynnytysvalmennuksessa opit vaikuttamaan tietoisen mielesi kautta tiedostamattomaan mieleesi, joka edustaa noin 98 prosenttia ajattelustamme. Valjastamalla tiedostamaton mielesi avuksi synnytykseen valmistautuessasi, pystyt korjaamaan elämäsi aikana elokuvista ja tarinoista saamasi virheelliset uskomukset. Jos virheellisiä ydinuskomuksia, jotka saattavat olla esim. tämän tyyppisiä:…

 • Hypnosynnytys,  Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys

  Synnytystahto ei ole synnytystoive

  Tiesitkö, että sinulla on itsemääräämisoikeus synnytyksessäsi? Termi “synnytystoivelista” on kuitenkin vakiintunut synnyttäjien sekä sairaalahenkilökunnan kielenkäyttöön antaen virheellisen kuvan synnyttäjän asemasta. Kutsumalla synnyttäjän synnytystä koskevaa tahtoa synnytystoivelistaksi vesitetään tosiasiallisesti niin ammattilaisten kuin synnyttäjänkin omissa mielikuvissa synnyttäjän lakisääteistä itsemääräämisoikeutta. Itsemääräämisoikeus on perustuslain takaama perusoikeus ja se on kirjattu myös lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Synnyttäjä on synnytyksessä juridisesti potilaan asemassa. Synnytystahto auttaa sairaalahenkilökuntaa työskentelemään sinun ja kumppanisi kanssa kunnioittaen tahtoanne ja yhteistyössä kanssanne, sekä antamaan teille riittävästi tietoa päätöksentekonne tueksi. Tämä on hoitohenkilökunnan potilaslain mukainen velvollisuus siinäkin tapauksessa, että mitään synnytystahtoa ei ole laadittu, tai vaikka synnytystahto olisi harhaanjohtavasti otsikoitu synnytystoivelistaksi. Valitettavasti synnytystoivelista antaa hoitohenkilökunnallekin harhakuvan siitä, että synnyttäjä luovuttaisi osan itsemääräämisoikeuttaan…

 • wave rolling in pure clear sea
  Hypnosynnytys,  Hyvinvointi,  Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys

  Hypnoosi jokapäiväisessä elämässäni

  Jo ennen ensimmäisen lapseni syntymää olin kokeillut hypnoosia rentoutumisen välineenä ja opetellut itsehypnoositaitoja osana stressinhallintaa ja mm. valmistautuessani yliopistossa oikiksen tentteihin ja gradua kirjoittaessani. Valmistumisen jälkeen käytin itsehypnoosia lisätäkseni itsevarmuuttani työnhakuprosessissa. Loppujen lopuksi juuri tietoisuustaitojen kehittyminen mm. itsehypnoosin avulla kuitenkin johti siihen, että seurasin omaa kutsumustani ryhtyä yrittäjäksi sen sijaan, että olisin mennyt toiselle töihin. Itseasiassa olin käyttänyt hypnoosissakin käytettäviä visualisointitekniikoita jo yliopistoon hakiessani täysin intuitiivisesti, vaikka en koskaan vielä ollut kuullut visualisoinnin merkityksestä osana erilaisiin suorituksiin valmistautumista. Pääsykokeeseen valmistautuessani kuvittelin säännöllisesti hetkeä, jolloin sain valintakirjeen käteeni. Etenkin epäilyksen ja motivaation puutteen hetkinä tämä oli erityisen tehokasta, sillä olin edellisenä vuonna yliopistoon hakiessani kärsinyt uskonpuutteesta, joka yksinkertaisesti oli koitunut kohtalokseni…

 • baby face wile sleeping
  Hypnosynnytys,  Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys

  Miten hypnoosi liittyy synnytykseen?

  Aika ajoin minulta kysytään, mitä hypnoosilla ja synnyttämisellä on yhteistä ja miten hypnoosi liittyy synnytykseen. Vastaus on yllättävän yksinkertainen. Hypnoositila voidaan määritellä syvärentoutumisen tilaksi. Kyky vaipua hypnoositilaan on jokaisella ihmisellä ja itseasiassa jokainen meistä on hypnoositilassa useita kertoja päivässä. Esimerkiksi juuri ennen nukahtamista ja ennen heräämistä. Myös synnytyksessä tuo tila syntyy otollisissa olosuhteissa itsestään synnytyksen edetessä. Kun antaudumme synnytykselle ja sen rytmille, syntyy hypnoositila, jota synnyttämisen yhteydessä usein kutsutaan synnytyskuplaksi tai synnytysregressioksi. Synnytyskuplassa synnyttäjä on rentoutuneessa ja hyvin keskittyneessä tilassa, jossa tietoinen mieli väistyy taka-alalle ja mieli hiljenee keskittymään käsillä olevaan hetkeen. Tuossa tilassa synnyttäjä saattaa esim. osittain kadottaa ajantajunsa, jolloin synnytys saattaa tuntua lyhyemmältä, kuin mitä se todellisuudessa on.…

 • Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys,  Vauva

  Hypnosynnytyskurssi synnytykseen valmistautumisen tukena

  Näinä aikoina moni pariskunta ja synnyttäjä joutuu miettimään jo tehdyt synnytyssuunnitelmat uusiksi synnytyssairaaloiden rajoitettua tukihenkilöiden läsnäoloa synnytyksissä ja neuvoloiden lakkautettua synnytysvalmennukset kokonaan. Koulutettuna hypnosynnytysvalmentajana (HypnoBirthing, Mongan Method) uskallan sanoa, että tämä epävarmuus aiheuttaa synnyttäjissä pelkoja, jotka saattavat helposti vaikuttaa epäedullisesti synnytyksen kulkuun. Yleisesti ottaen synnytyksessä tarvitaan harvemmin ulkopuolista puuttumista synnytyksen kulkuun, mutta henkinen ja emotionaalinen tuki synnyttäjälle on aina tärkeää ja sen saaminen voi olla ratkaiseva tekijä synnytyksen kulun kannalta. Nyt moni joutuu miettimään, mistä tämän tuen saa synnytyksen aikana ja synnytykseen liittyvät epävarmuustekijät saattavat pelottaa. Opettamallani hypnosynnytyskurssilla synnyttäjä oppii valjastamaan käyttöönsä omat sisäiset voimavaransa ja päästämään irti synnytykselle haitallisista peloista ja stressistä. Synnyttäjä valmistautuu synnytykseen kurssillani niin, että pystyy…

 • Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys

  Miten ehkäistä lapsen synnytyspelon syntymistä?

  Olen aikaisemmissa postauksissani sivunnut synnytyspelkoa aiheena. Synnytyspelko on hyvin yleistä ja yhä useampi nainen käy nykyään synnytyspelkopoliklinikalla raskauden aikana. Tämä postaus ei varsinaisesti ole kirjoitus synnytyspelosta, jonka aiheuttajien kirjo on moninaisempi kuin tässä kirjoituksessa esitellyt syyt. Tämä on kirjoitus ympäristön viestien aiheuttaman synnytyspelon ehkäisemisestä lapsien kohdalla. Siemen synnytyspelolle istutetaan useimmiten meihin jo varhaislapsuudessa. Saatamme esimerkiksi kuulla jo hyvin pienenä lapsena puolivahingossa äitien kahvipöytäkeskusteluja, joissa äidit vertailevat kivuliaita synnytyskokemuksiaan ja ”kilpailevat” siitä, kenellä on ollut kaikkein hankalin synnytys. Hankalista synnytyksistä kerrotaan sankaritarinoita. Ne, joiden synnytys on sujunut helposti, tai jopa kokenut sen voimaannuttavana kokemuksena, saattavat hävetä kertoa positiivisesta kokemuksestaan muille. Elokuvat, sarjat ja muu kuvamateriaali taas puskevat meille mielikuvaa siitä, että…

 • Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys

  Hollannin synnytyskulttuurista mallia Suomeen?

  Valmistautuessani ensimmäisen lapseni syntymään, sain tietää, että hollantilainen synnytyskulttuuri poikkeaa melko merkittävästi suomalaisesta. Halusin kirjoittaa tämän blogipostauksen, koska haluaisin mahdollisimman monen tietävän, että synnyttämistä voi lähestyä turvallisesti myös hieman eri tavalla kuin yleensä länsimaissa on totuttu. Moni tuntuu nykyään kovasti pelkäävän synnyttämistä ja keskusteluissa toistuvat usein synnyttämiseen liittyvät uhkakuvat ja riskit sen sijaan, että synnyttämisestä puhuttaisiin iloisena ja luonnollisena perhetapahtumana. Hollannissa synnytyskulttuurin ei kuulu uhkakuvien viljely, eikä jokaista synnytystä pidetä riskisynnyttyksenä kuten Suomessa. Tiesitkö, että Hollannissa jokaisella synnyttäjällä on oikeus kotiutumisen jälkeen synnytyksenjälkeiseen doulaukseen vähintään kahdeksan päivän ajan? Doula, eli kraamverzorgster , ohjaa uusia vanhempia vastasyntyneen kanssa, kuten auttaa imetyksessä ja tarkkailee äidin ja vastasyntyneen vointia. Lisäksi kraamverzorgster siivoaa, pesee…

 • Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys

  Kolme yksinkertaista tapaa valmistautua lempeämpään synnytykseen

  Tämän postauksen luettuasi sinulla on käytössäsi kolme yksinkertaista keinoa, joiden avulla voit saada lempeämmän synnytyskokemuksen. Valikoimani keinot eivät vaadi suuria taloudellisia investointeja, ne ovat helppoja toteuttaa ja hyväksi koetut käytännössä. Erityisesti esikoisen syntymään valmistautuessa koin tarjolla olevan synnytystietouden määrän suorastaan ylitsevuotavaksi. Netti oli pullollaan tietoa, kirjastosta oli saatavilla lukuisia aihetta käsitteleviä teoksia ja kavereiltakin sai kuulla ohjeita siihen ja tähän suuntaan. Netti on kuitenkin usein huono valmentaja, etenkin jos lähdekritiikki epäonnistuu. Usein käy myös niin, että kun ihmiset saavat tietää sinun olevan raskaana, he avuliaasti alkavat kertoa mitä erilaisimpia kauhutarinoita omista ja muiden synnytyksistä. Näin kävi myös minun kohdallani. Kirjastosta taasen on saatavilla kyllä paljon opuksia, joista voi opiskella normaalin…

 • Synnytykseen valmistautuminen,  Synnytys

  Potilaan itsemääräämisoikeus synnyttäjän oikeutena

  Synnytysväkivalta (engl. obstetric violence) on maailmalla vakiintunut termi. Sillä tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa synnytäjä kohtaa institutionaalista väkivaltaa synnytystilanteessa hoitohenkilökunnan taholta. Synnytysväkivallan ilmenemismuotoja ovat esim. synnyttäjän itsemääräämisoikeuden loukkaaminen suorittamalla toimenpiteitä vastoin synnyttäjän tahtoa tai pakottamalla hänet fyysisesti toimenpiteisiin esimerkiksi kiinni pitämällä. Synnytysväkivalta voi ilmetä myös henkisenä väkivaltana, jota voi olla esimerkiksi synnyttäjän pilkkaaminen tai vähättely. Harva varmasti on tullut ajatelleeksi, että synnytyksissä tapahtuu maailmanlaajuisesti todella paljon potilaan itsemääräämisoikeuden loukkauksia. Äkkiseltään voisi ajatella, että kysymyksessä olisi kolmansien maiden ongelma, mutta tosiasiassa synnytysväkivaltaa tapahtuu varsin laajassa mittakaavassa länsimaissa. Myös Suomessa. Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen perusoikeutena kuuluu kuitenkin kaikille, myös synnyttäjille. Itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa kaikessa terveyden- ja sairaanhoidon piirissä annettavassa hoidossa, eikä synnytys ole siitä…