Saara Jämes synnytysvalmennus

Synnytystahto ei ole synnytystoive

Tiesitkö, että sinulla on itsemääräämisoikeus synnytyksessäsi?

Termi “synnytystoivelista” on kuitenkin vakiintunut synnyttäjien sekä sairaalahenkilökunnan kielenkäyttöön antaen virheellisen kuvan synnyttäjän asemasta. Kutsumalla synnyttäjän synnytystä koskevaa tahtoa synnytystoivelistaksi vesitetään tosiasiallisesti niin ammattilaisten kuin synnyttäjänkin omissa mielikuvissa synnyttäjän lakisääteistä itsemääräämisoikeutta.

Itsemääräämisoikeus on perustuslain takaama perusoikeus ja se on kirjattu myös lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Synnyttäjä on synnytyksessä juridisesti potilaan asemassa.

Synnytystahto auttaa sairaalahenkilökuntaa työskentelemään sinun ja kumppanisi kanssa kunnioittaen tahtoanne ja yhteistyössä kanssanne, sekä antamaan teille riittävästi tietoa päätöksentekonne tueksi. Tämä on hoitohenkilökunnan potilaslain mukainen velvollisuus siinäkin tapauksessa, että mitään synnytystahtoa ei ole laadittu, tai vaikka synnytystahto olisi harhaanjohtavasti otsikoitu synnytystoivelistaksi.

Valitettavasti synnytystoivelista antaa hoitohenkilökunnallekin harhakuvan siitä, että synnyttäjä luovuttaisi osan itsemääräämisoikeuttaan synnytyssairaalalle sinne kirjautuessaan ja, että synnytystä koskevien preferenssien kunnioittaminen olisi henkilökunnalle vapaaehtoista. Tämän vuoksi on tärkeää laatia synnytystahto, jossa selkeästi ilmaistaan myös potilaan itsemääräämisoikeus synnytyksessä.

Sinulla on oikeus määrätä omasta kehostasi ja hoidostasi synnytyksessä aivan kuten missä tahansa muussakin hoidossa ja esittää henkilökunnalle oma synnytystahtosi. Tämä ei tarkoita sitä, että asettaisit syntymättömän lapsen vaaraan, vaan oman lakisääteisen oikeutesi korostamista. Erityistilanteissa käytte läpi hoitavan henkilökunnan kanssa teidän vaihtoehtonne ja teette päätökset informoituina (informed consent).

Melkein kaikille lienee selvää, että sairaalahoidossa olevalla potilaalla on itsemääräämisoikeus ja, että hoitohenkilökunnalla on velvollisuus keskustella toimenpiteistä hänen kanssaan ja pyytää niiden suorittamiseen potilaan lupaa.

Koska synnytystä kuitenkin harvemmin mielletään tilanteeksi, johon potilaslaki soveltuu, tulee monelle yllätyksenä, ettei hoitohenkilökunnalla ole minkäänlaista oikeutta suorittaa toimenpiteitä synnyttäjältä lupaa ensin kysymättä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että synnyttäjältä pitää tiedustella lupaa niin esim. sisätutkimukseen, sydänäänten kuunteluun kuin vaikkapa verikokeen ottamiseen. Tilanne saattaa olla esimerkiksi sellainen, että synnyttäjä haluaa odottaa supistuksen (hypnosynnytyksessä puhumme aalloista) loppuun ja vasta sen jälkeen antaa ottaa käyrää. Kätilö ei saa siis rynnätä paikalle ja ryhtyä asentamaan synnyttäjää laitteisiin ensin pyytämättä lupaa.

Yleinen harhaluulo saattaa olla myös, että synnytytyksessä hoitohenkilökunnalla olisi oikeus tehdä synnyttäjää koskevia päätöksiä syntymässä olevan lapsen edun nimissä ilman synnyttäjän lupaa. Näin ei kuitenkaan ole. Voit lukea synnyttäjän itsemääräämisoikeudesta kirjoittamani kattavan ja kiitetyn blogikirjoituksen täältä. Avaan siinä enemmän syntymättömän lapsen asemaa synnytyksessä.

Olen ammatiltani juristi ja hypnosynnytysvalmentaja ja olen laatinut synnytystahtopohjan yhdistämällä näiden kahden alan ammattitaitoni. Synnytystahtopohjan avulla voit laatia oman synnytystahtosi synnytyssairaalaa varten.

On suositeltavaa, että synnyttäjä ja tämän kumppani laativat oman synnytystahtonsa jo hyvissä ajoin ennen synnytystä. Synnytyssairaalaan saapumisen jälkeen synnytystahto annetaan hoitavalle kätilölle ja se lisätään teidän kansioonne, josta sen näkevät kaikki hoitoonne osallistuvat henkilöt.

Synnytystahdon laatiminen auttaa myös sinua ja kumppaniasi hahmottamaan, mitä haluatte synnytykseltä. Lisäksi on todella tärkeää, että synnytyskumppani on jo etukäteen hyvin informoitu erilaisten puuttumisten mahdollisista riskeistä ja vaihtoehdoista lääketieteellisille puuttumisille, jotta hän pystyy keskustelemaan tarvittaessa puolestasi teidän vaihtoehdoistanne.

Synnytystilanteessa informaation “sisään ottaminen” on jo todella hankalaan sen vuoksi, että synnytys on sekä äidille että kumppanille tunteita herättävä tapahtuma, ja sen vuoksi synnyttäjä ja kumppani ovat hyvin helposti hoitohenkilökunnan johdateltavissa, mikäli perusteellista valmistautumista ei ole tehty etukäteen. Synnytystahto auttaa hoitohenkilökuntaa ymmärtämään, millaista synnytystä tavoittelette sellaisessakin mahdollisessa tilanteessa, että olisitte kumppaninne kanssa epävarmoja ratkaisustanne.

Hypnosynnytyskurssillani synnyttäjä ja kumppani saavat perustellun päätöksenteon tueksi runsaasti tietoa ja erinomaiset lähtökohdat hoitohenkilökunnan kanssa keskusteluun päätöksentekotilanteissa.

Synnytystahto sisältyy hypnosynnytysverkkokurssiin, mutta voit ostaa sen myös erikseen verkkokaupastani. Hypnosynnytyskursseista ja verkkokurssista voit lukea lisää täältä. Verkkokurssi on tarjouksessa vielä tänään, 15.2. hintaan 79 € (norm. 97 €)

Voit ostaa laatimani synnytystahtopohjan ja hypnosynnytys verkkokurssin alla olevan linkin kautta. Maksuvälittäjänä toimii Holvi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *